• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Yapışkan Herhangi Bir Gönderi 2.3.0 (ilk gönderiyi sabitle) 2.3.0

No permission to download
Eklenti
1668113647748.png

Bu eklenti, bir konunun ilk gönderisini o konunun sayfalarına "sabitleyecek" forumları belirlemenize olanak tanır.
Bunu her forumda belirtebilirsiniz ve ilk gönderi, tıpkı ilk sayfada olduğu gibi tüm sayfalarda görünecektir.
Herhangi bir gönderiyi sabitlemek için, konuyu düzenleyin veya gönderiyi "daha fazla seçenek" ile düzenleyin ve uygun döndürücü veya onay kutusunu işaretleyin.
Yapışkan bir ilk gönderiyi zorunlu kılan forumlarda, herhangi bir gönderi, "Her zaman yapışkan gönderiyi geçersiz kılabilir" mesajını gerektirir.


Forum sürümü 2.1.x'ten düşük değil
Yazar: https://xenforo.com/community/resources/sti...-any-post.6172/

Son güncelleme:
2.3.0 - Hatadüzeltme güncellemesi Yapışkan gönderiden hemen sonra bir gönderiyi silmenin yanlış gönderinin yapışkan olarak değerlendirilmesine neden olabileceğini düzeltinPhp 7.0+ gerektirirArtık Xon tarafından Standart Kitaplığa bağlıdırOnaylandı XF2.2+ desteği

●۞ ColdFrm.Org Eklenti kurulumu۞●
╔════════════════════════════════════════╗
║•●۞Manuel kurulum
║•●۞
║Adım 1,
║- Ekte bulunan dosyayı çekin
║Adım 2,
║- Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
║Adım 3,
║- Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin
║•●۞
║•●۞ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak
║•●۞
║Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive ║desteğinin olması gerekmektedir.
║Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.
║•●۞
║•●۞
config.php:
$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;
╚════════════════════════════════════════╝
  • Like
Reactions: yunusb
Author
İnfo
Downloads
4
Views
115
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock