• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti [XFA] Konuyu Görüntülemek İçin Beğenin Veya Yanıt Gönderin 1.1.0

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.0
9af129cbe2223.png


Açıklama

Kullanıcılar gönderiyi beğenene veya yanıtlayana kadar eklerin indirilmesini engeller.

Özellikler
  • Ek küçük resmini gizle
  • Küçük resim değiştirme resmi URL'si
  • Eki görüntülemek için beğen (ve/veya) Eki görüntülemek için gönderi yanıtı iste
  • Hariç tutulan forumlar
  • Hariç tutulan kullanıcı grupları
  • Hariç tutulan uzantılar
225e20f351c22.png

f1fb2a11857e3.png
Author
Berat T.
Downloads
9
Views
315
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock