• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti XF2 [8WR] XenMedio 2 (Medya) PRO 2.1.1.0 - XenForo 2 için medya portalı 2.1.1.0

No permission to download
Eklenti
XF2 [8WR] XenMedio 2 (Medya) PRO , kullanıcıların çeşitli popüler medya platformlarında (YouTube, Dailymotion, vb.) barındırılan videoları yayınlayabilecekleri bir sistemdir. Ardından anahtar kelimeleri ve kullanıcıları doğrudan videonun altına etiketleyebilirler ve bu da onları bulmanıza yardımcı olabilir. Görünümlerden medya verileri için otomatik arama. İçeriği anahtar kelimeler ve kullanıcılar aracılığıyla etiketleyin. Özel arama ve filtreleme. Yerel içerik için gömme desteği. XenForo içerik işleme sistemine tam entegrasyon.

Demo: https://8wayrun.com/media/

●۞ ColdFrm.Org Eklenti kurulumu۞●
╔════════════════════════════════════════╗
║•●۞Manuel kurulum
║•●۞
║Adım 1,
║- Ekte bulunan dosyayı çekin
║Adım 2,
║- Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
║Adım 3,
║- Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin
║•●۞
║•●۞ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak
║•●۞
║Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive ║desteğinin olması gerekmektedir.
║Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.
║•●۞
║•●۞
config.php:
$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;
╚════════════════════════════════════════╝
  • Love
Reactions: wwwwww
Author
İnfo
Downloads
3
Views
172
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock