• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
XF2 [8WR] Discord Integration

Eklenti XF2 [8WR] Discord Integration 2.1.1.9

No permission to download
Eklenti
Bu eklenti, Discord sunucunuzu XenForo forumlarınızla bütünleştirir . XenForo'daki kullanıcı gruplarına dayalı olarak Discord sunucunuzda roller atamanıza ve doğrudan XenForo'dan Discord sunucunuza mesaj göndermenize olanak tanır.

Temel Özellikler :
  • Discord OAuth2 aracılığıyla XenForo'da kayıt/oturum açmaya izin verir
  • XenForo'daki kullanıcı gruplarına dayalı olarak loncanıza/sunucunuza roller atayın
  • XenForo'dan lonca/sunucunuzla kullanıcı adı eşleştirmesini zorunlu kılın
  • XenForo'da birisi yasaklandığında loncanıza/sunucunuza yasakları uygulayın
  • Loncanızdaki/sunucunuzdaki kanallara yeni ileti dizileri, yanıtlar ve durum güncellemeleri gönderin
Author
İnfo
Downloads
9
Views
322
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock