• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti XF Sesli Makale Okuyucu 1.0.0

No permission to download
Eklenti
XF 2.2.X İle De Uyumludur.

Sesli Makale Okuyucu eklentisi ile kullanıcılarınıza sesli olarak makale okutabilirsiniz.

Tanıtım ve Kullanımı:


Manuel kurulum

İndirmiş olduğunuz XenGenTr-SesliMakaleOkuyucu-1.0.0 Alpha.zip dosyasını zipten çıkartın. Upload klasörü içerisindeki src klasörünü FTP içerisinde ana dizine gönderin. Admincp -> Eklentiler alanından [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu eklentisini yükleyin.

ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak

Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive desteğinin olması gerekmektedir. Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.


$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;

Admincp -> XF Seçenekleri -> [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu alanından eklentiyi aktif edebilir ve ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Author
Berat T.
Downloads
8
Views
812
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock