• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Tema XF 2.2 İçin Default Dark Tema 2.2.9

No permission to download
Tema
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.X
XenForo 2.1.9 sürümünün varsayılan teması üzerinde oluşturduğum tema, XenForo 2.2 ile uyumluluğu sağlanmıştır. Temadaki "made by yk38" yazılarının değiştirilmemesi rica olunur.

Sürüm numarası:
v2.3.0
Tamamlanma oranı: %100

Gözlenen bir sorun bulunamadı. Temada bir sorun görülürse veya önerileriniz varsa lütfen belirtiniz.

Değiştirilmesi gereken bölümler:

 • Forumun ana sayfa logosu
  • Aşağıdaki uzantıyı forum adresinizin yanına ekleyerek Logo URL ayarını kendi logonuzun bulunduğu konum yapın:
  • /admin.php?styles/Tema ismi.numarası/style-properties/group&group=basic
Temaya dair fotoğraflar:
 • Ekran Görüntüsü (41080).png
  Ekran Görüntüsü (41080).png
  64.3 KB · Views: 50
 • Ekran Görüntüsü (41081).png
  Ekran Görüntüsü (41081).png
  65.9 KB · Views: 47
 • Ekran Görüntüsü (41084).png
  Ekran Görüntüsü (41084).png
  70.3 KB · Views: 44
 • FireShot Capture 142 - Deneme soru - yk38's Forum - localhost.png
  FireShot Capture 142 - Deneme soru - yk38's Forum - localhost.png
  155.2 KB · Views: 48
Author
Berat T.
Downloads
8
Views
375
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock