• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti [XenGenTr] XGTPostbit v1 1.0.3

No permission to download
Eklenti

Özellikleri
 • Tema renginize göre renklendirme
 • İconlu, iconsuz gösterim
 • Icon ataması
 • çevrim içi, çevrim dışı alanları
Manuel kurulum

İndirmiş olduğunuz XenGenTr-XGTPostbitv1-1.0.1.zip dosyasını zipten çıkartın. Upload klasörü içerisindeki src klasörünü FTP içerisinde ana dizine gönderin. Admincp -> Eklentiler alanından [XenGenTr] XGTPostbit v1 eklentisini yükleyin.


ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak

Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive desteğinin olması gerekmektedir. Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.

config.php:
$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;

Admincp -> Görünüm ve diller -> Tema özellikleri -> [XenGenTr] XGTPostbit v1 alanından eklentinin ayarlarını yapabilirsiniz.
 • Snapshot_221025235620.png
  Snapshot_221025235620.png
  167.8 KB · Views: 25
 • Snapshot_221025235647.png
  Snapshot_221025235647.png
  87.6 KB · Views: 25
Author
İnfo
Downloads
8
Views
262
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock