• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti [XenGenTr] Hızlı kullanıcı etiketle 1.0.1

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10
[XenGenTr] Hızlı kullanıcı etiketle butonu.
Konu yada mesajlara eklenecek bir buton ile kullanıcıları hızlıca etiketleyebilirsiniz.
1670165560820.png

Eklenti kurulumu;
Detaylı anlatımı ( Tüm eklentiler için ) : Kullanım tekniği - XenForo 2 Arşivden ve manuel eklenti nasıl kurulur,nasıl güncellenir?


Kurulum;
Adım 1,

-- Ekte bulunan dosyayı çekin

Adım 2,

-- Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın

Adım 3,

-- Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin


Ayarlar;
- Admincp >> Gruplar ve izinler >> Kullanıcı grup izinleri >> Yetki verilecek grup >> Hızlı kullanıcı etiketle
Author
İnfo
Downloads
14
Views
206
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock