• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Xenforo Ziyaretçilere Link Gizleme 1.0

No permission to download
Eklenti
Xenforo ziyaretçilere link gizleme sistemi - Hide links to guests Türkçe
Xenforo için kodlanmış ve ücretsiz olarak dağıtılan bir eklentidir.
Eklentinin görevi forumda giriş yapmayan kullanıcılar, Ziyaretçilere konu yada mesajlarda ekli olan linkleri gizlemenize yarayan bir eklentir.
Kurulum;
Ekde bulunan sıkıştırılmış dosyayı çekin.
Upload klasörünün içerisindekileri FTP upload edin.
Adminpc >> Eklentiler >> Eklenti Yükle Alanından addon-Hide_Link.xml dosyasını içeri alın.

513-d6a12f53e862732c7037c1673afb2962.png
514-13992d6a89764b95f3fa1a8cfc296f98.png
Author
Berat T.
Downloads
11
Views
426
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock