• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
XenForo 2.2.8 versiyonu için Türkçe ?? dil yaması, paketi

Dil Paketi XenForo 2.2.8 versiyonu için Türkçe ?? dil yaması, paketi 2.2.8

No permission to download
Dil Paketi
XenForo 2.2.8 versiyonu için Türkçe ?? dil yaması, paketi
Bu XML dosyası ile İngilizce içerikli forum yazılımınızı Türkçe diline çevirebilirsiniz. Dil yamasını yüklemeden önce aşağıdaki uyarılarımızı dikkate alırsanız seviniriz.

Eğer hali hazırda forumunuz var ve bir Tükçe yama kurulu ise, indireceğiniz bu XenForo Türkçe yama XML dosyasını kurulu olan Türkçe yamanızın üstüne yazdırarak yükselte bilirsiniz.

XML dosyası kesinlikle XenGenTr dışında harici bağlantılar eklenmemiştir. Admin paneline eklenen bağlantıları tamamen kullanıcı dostudur. Eklenmiş bağlantıların amacı karmaşık işlemlere ait makalelerin ve bazı hataların çözüm yollarıdır. XenGenTr ekibinin sizler için her şeyi düşündüğünü ve bunun için çabaladığımızı bilmenizi isteriz.

Türkçe yama versiyon 1.5.13 Güncelleme içeriği.
XenForo 2.2.8
ile daha iyi iyileştirmeler ve yeni eklemelere ait İngilizce kelimeler Türkçe'ye çevrilmiştir. İndireceğiniz bu xenforo 2.2.8 Türkçe yaması için yapılan çeviri %99.9 oranında çevrilmiştir.

1 Adet cümle tercümesi yapıldı.
8 Adet hatalı, yanlış tercüme yeniden düzenlendi.
Author
İnfo
Downloads
34
Views
1,484
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock