• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Xen Addons AMS Türkçe Dil Paketi

Dil Paketi Xen Addons AMS Türkçe Dil Paketi 2.2.2

No permission to download
Dil Paketi
Bu Bir Eklenti Değildir. Dil Paketidir...

Kurulum;
Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve üzerine yazdırın.
  • Like
Reactions: Gencaslan
Author
İnfo
Downloads
4
Views
128
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock