• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Üye Bağlantılarını Kaldırıcı 1.0.2

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1 - 2.2
Bu eklenti ile misafirler için üye bağlantılarını + daha fazla bilgi içeren bir Araç İpucu katmanı seçeneğini tamamen kaldırabilirsiniz.

Basit ama etkili.

ekran_1.png
ekran_2.png
ekran_3.png
Author
Berat T.
Downloads
4
Views
254
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock