• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Tüm Alanlarda Kullanıcı Adı Grup Renginde 2.0.1

No permission to download
Eklenti
Şu Görseller Size Daha Net Bilgi Verecektir.

ÖNCESİ
9584-625c6660f21d4339317f180f06f05dde.png


SONRASI
9585-737538b8422d3579b2fd095b5b983e1a.pngEklenti kurulumu;
  1. Adım
    • Ekte bulunan dosyayı çekin
  2. Adım
    • Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
  3. Adım
    • Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin
Author
Berat T.
Downloads
7
Views
736
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock