• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Dil Paketi [tl] Özel Profil URL'si Türkçe Yama 2.2.9

No permission to download
Dil Paketi
Eklenti %100 (194 Kelime) Çevirildi.
Çeviri Tamamen onediobe.com tarafından yapılmıştır.

Yamayı @admin™ 'den izinsiz şekilde dağıtmak kesinlikle yasaktır. Yamayı paylaşırken forumumuzdan bahsetmeyi unutmayınız :).

İyi Günlerde Kullanın.
Author
Berat T.
Downloads
5
Views
245
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock