• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
ThemeHouse-UIX

Eklenti ThemeHouse-UIX 2.2.0

No permission to download
Eklenti
Bu eklenti, XenForo tema ürün serimizin temelini oluşturur. Tema öğesinin tek başına yapamayacağı şeyleri yapabilmek için XenForo yazılımını genişletmemizi sağlayan gerekli işlevselliktir.

Temaya, görünüme, resimlere, dosyalara veya şablonlara hiçbir şekilde bağlı olmadığı için ayrı tutulur. Temaların genellikle XenForo yazılımının yaptığı her güncelleme için güncellenmesi gerektiğinden, eklentinin tema olduğunda her zaman güncellenmesi gerekmeyebilir.

ColdFrm.Org Eklenti kurulumu​

Manuel kurulum
Adım 1,
- Ekte bulunan dosyayı çekin
Adım 2,
- Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
Adım 3,
- Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin


ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak

Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive desteğinin olması gerekmektedir.
Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.

config.php:
$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;
Author
İnfo
Downloads
2
Views
139
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock