• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Resource Download Permissions -Kaynak İndirme İzinleri 1.0.8

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
ColdFrm.Org Eklenti kurulumu​

Manuel kurulum
Adım 1,
- Ekte bulunan dosyayı çekin
Adım 2,
- Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
Adım 3,
- Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin


ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak

Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive desteğinin olması gerekmektedir.
Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.

config.php:
$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;

Kaynakları indirmek için ek grup izinleri ayarlamanıza izin verir.
Günlük kalan kaynak indirmelerini gerçek zamanlı olarak gösterir.
1667764702546.png
Author
İnfo
Downloads
9
Views
222
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock