• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Tema [Pixelexit] Bolt 2.2.12

No permission to download
Tema
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.12
●۞ XenForo Tema Nasıl Yüklenir? - ColdFrm.Org ۞●
║•●۞Yapmanız gereken temanızı indirdikten sonra upload klasöründekileri ana dizine yüklemeniz ve sonrasında Admin CP > Görünüm ve diller > ║Temalarınız > Yükle
║kısmında basarak ilerlemek temayı yüklerken Skip import checks kısmının aktif edin hata çıkmaması için.

●۞XenForo Tema Düzenlemesi Nasıl Yapılır? - ColdFrm.Org ۞●
║•●Admin CP > Görünüm ve diller > Tema Özellikleri kısmından temanızın genel ayarlarına erişebilirsiniz. Ekstra olarak eğer ki farklı özelleştirmeler ║yapacaksanız ;
║Admin CP > Görünüm ve diller > Şablonlar > extra.less kısmından kendi css kodlarınızı ekleyebilirsiniz.

●۞XenForo Logo ve Favicon Ekleme - ColdFrm.Org ۞●
║•●Admin CP > Görünüm ve diller > Tema Özellikleri > Temel Seçenekler kısmından temanızın favicon ve logosunu düzenleyebilirsiniz.
kod.png


header-bolt.png

bolt-png.277953

boltcanvas-png.277954

rm-features.png
Author
İnfo
Downloads
25
Views
349
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock