• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[OzzModz] Scheduled Content Türkçe Yama

Dil Paketi [OzzModz] Scheduled Content Türkçe Yama 2.1.0 P.L-3

No permission to download
Dil Paketi
Açıklama:

Zamanlanmış içerik yayını

Özellikler:
  • Seçilen tarihten sonra otomatik içerik yayını (içerik, bu tarihe kadar izinsiz kullanıcılara görüntülenmeyecektir)
  • Planlanan tarih bildirimi (izni olan kullanıcılar tarafından görülebilir)
  • Program tarihini düzenleme yeteneği
  • Her içerik türü için izinler
Desteklenen içerik türleri:
  • İş Parçacığı
  • Gönderiler
  • Profil gönderileri ve yorumları
  • Konuşmalar ve konuşma mesajları (ACP'deki kullanıcılarla toplu konuşmalar için destek)
Author
İnfo
Downloads
6
Views
109
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock