• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Dil Paketi [OzzModz] Registration Spaminator 1.1.2 Türkçe Dil Paketi 1.1.2

No permission to download
Dil Paketi
●۞ Bu Bir Eklenti Değildir. Dil Paketidir... ۞●
╔════════════════════════════════════════╗
║•●۞Kurulum
║•●۞
║Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve ║üzerine yazdırın.
║•●۞
║•●۞
╚════════════════════════════════════════╝
Author
Sworond
Downloads
4
Views
148
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock