• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Dil Paketi [OzzModz] Can't Report Own Content Türkçe Paket 2.0.1

No permission to download
Dil Paketi
Bu basit eklenti, kullanıcıların kendi içeriklerini bildirme olanağını ortadan kaldırır. Ayar yok, sadece kurun ve unutun.

Bu, aşağıdaki konumlardaki rapor işlevini kaldırır:
  • Gönderiler
  • Profil gönderileri
  • profiller
  • konuşma gönderileri
  • Like
Reactions: Sworond
Author
İnfo
Downloads
5
Views
639
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock