• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Nihai Özel Kaydırıcı

Eklenti Nihai Özel Kaydırıcı 2.5.4

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.0.X - 2.1.X - 2.2.X
En önemli fonksiyonlar:

  • hızlı ve düzenlemesi kolay
  • neredeyse tüm XenForo şablonlarına uyar
  • hızlı destek
  • renkler, efekt, hız vb. gibi birden çok seçeneği değiştirin.
  • fareyle üzerine gelindiğinde yakınlaştır (seçenek)
  • sınır yarıçapı (seçenek)
  • gradyan efekti (seçenek)
  • kaydırıcılar listesinde hızlı geçiş
  • filtreleme kaydırıcıları
  • istediğiniz yere bağlantı ayarlayın!

fd92298725aa4.png


c0c61389776f5.png


4ac1a01fd5206.png
Author
Berat T.
Downloads
4
Views
240
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock