• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Nesine.com Forum Teması - XF

Tema Nesine.com Forum Teması - XF 2.1 2.2

No permission to download
Tema
Nesine sitesinin temasının hafif benzerini yaptım bu renkleri sevenler için default tema yerine kullanıla bilir.. Geliştirile bilir sade bir temadır..

Dış forum sitesi görünümü için yapılmıştır ayrıntılara girilmemiştir..

1653173165072.png


1653173178199.png


Zip uzantılı dosyanın içinden xml uzantılı dosyayı çıkarıp kurabilirsiniz.
  • Like
Reactions: Sworond
Author
Berat T.
Downloads
4
Views
511
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock