• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[MMO] Doğrulanmış Rozet Xenforo 2

Eklenti [MMO] Doğrulanmış Rozet Xenforo 2 2.2.1

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2 - 2.2.10
[MMO] Verified Badge , kullanıcıyı doğrulamanıza izin veren bir eklentidir. Düzenlerken, yönetici, doğrulanmış kullanıcı bayrağını ayarlar. Doğrulanmış bir kullanıcının takma adının bulunduğu forumda bir onay işareti çalışır.
IMG_20220719_161836.png
Author
İnfo
Downloads
20
Views
574
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock