• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Minimum Gönderi Uzunluğu 2.2.1

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.X - 2.0.X - 2.1.X
1bb22906a16d3.pngBu eklenti, gönderilerdeki / dizilerdeki karakter / kelime sayısını sınırlamaya izin verir.

Özellikler:
 • Seçenekler
  • Minimum karakterleri etkinleştir
  • Minimum Karakter Uzunluğu
  • Minimum kelimeleri etkinleştir
  • Minimum Kelime Uzunluğu
 • Kullanıcı Grubu izinleri
  • Minimum karakter uzunluğunu atlayabilir
  • Minimum kelime uzunluğunu atlayabilir
2.0.1'deki yeni özellikler:
 • Seçenekler
  • Minimum başlık karakterlerini etkinleştir
  • Minimum Başlık Karakter Uzunluğu
  • Maksimum başlık karakterlerini etkinleştir
  • Maksimum Başlık Karakteri Uzunluğu
  • Yalnızca gülen yüzler içeren gönderilere izin verilsin mi?
  • Yalnızca bbcode içeren gönderilere izin verilsin mi?
 • Kullanıcı Grubu İzinleri
  • Minimum başlık karakter uzunluğunu atlayabilir
  • Maksimum başlık karakter uzunluğunu atlayabilir
2.0.3 Beta 2'deki yeni özellikler:
 • Hariç tutulan forum
 • Yalnızca IMG BBCode içeren gönderilere izin verilsin mi?
 • Yalnızca Medya BBCode'u olan gönderilere izin verilsin mi?
 • Yalnızca alıntı içeren gönderilere izin verilsin mi?
2.0.4 Beta 1'deki yeni özellikler:
 • Yeni seçenekler eklendi
  • İş parçacığı oluşturmada izin verilen maksimum gülümsemeyi etkinleştir
  • İş parçacığı oluşturmada izin verilen maksimum gülümsemeler
  • Gönderi yanıtında izin verilen maksimum gülümsemeyi etkinleştir
  • Gönderi yanıtında izin verilen maksimum gülümseme
  • İzin verilmeyen kelimeleri etkinleştir
  • izin verilmeyen kelimeler
 • Yeni izinler eklendi
  • Maksimum ifadeleri atlayabilir
  • İzin verilmeyen kelimeleri atlayabilir
6edfae0812d64.png


ef5505d9d2525.png


2f7c475a8d716.png


a2c042c38c6a7.png
 • Like
Reactions: Sworond
Author
Berat T.
Downloads
5
Views
271
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock