• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Maksimum Mesaj Uzunluğu 2.0.0

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.X - 2.1.X
OzzModz] Message Max Length Permission - Maksimum Mesaj Uzunluğu
Bu eklenti sayesinde kullanıcıların mesajlarında, DM mesajları yada profil mesajlarında uzunluk kontrolü sağlaya bilirsiniz.
Bu seçeneklerden herhangi birinde sınırlama yaprak sizin belirttiğiniz karakterin üzerine çıkmalarını engelleye bilirsiniz.
Screenshot 2021-11-22 at 22-06-48 Demo önek 1 - Demo forum 5 - Test konusu.png

Admincp >> Gruplar ve izinler >> ilgili grup >> Düzenle >>
En fazla mesaj uzunluğu
En fazla DM mesaj uzunluğu
En fazla profil mesaj uzunluğu
Author
Berat T.
Downloads
8
Views
236
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock