• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Live Content Türkçe Yama

Dil Paketi Live Content Türkçe Yama 1.2.3

No permission to download
Dil Paketi
Sunucuyu yeni içerik için yoklar ve bunları mevcut gönderiler/mesajlar listesine ekler. Yol boyunca uyarı ve konuşma toplamlarını günceller.

Bu eklenti, aynı ileti dizisi/konuşma için birden çok sekmede yalnızca tek bir yoklayıcı kullanmaya çalışır ve kullanıcı uyarılarını ve konuşmaları yakalamak için tek bir yoklayıcı, güncellemeleri sayar.

Desteklenen içerik:
  • Konular (gönderileri yükler)
  • Konuşmalar (konuşma mesajlarını yükler)
  • Kullanıcı (her yerden güncellenmiş uyarılar ve konuşma sayıları için yoklamaya izin verir)
İzinler:
  • Per-forum "Canlı konuları görüntüle"
  • Küresel "Canlı görüşmeleri görüntüle"
  • Küresel "Canlı uyarı/sohbet sayacı güncellemeleri"
Author
İnfo
Downloads
8
Views
172
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock