• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[Liam W] (RIP) Member Self Delete Türkçe Yama

Dil Paketi [Liam W] (RIP) Member Self Delete Türkçe Yama 2.0.5 P.L-2

No permission to download
Dil Paketi
Bu eklenti, üyelerinize kendi hesaplarını silme olanağı sağlar.

Panoya erişimin, hesaplarının silinmek üzere programlandığına dair bir bildirimle sınırlandırıldığı bir 'soğuma süresi' belirleme seçeneğiniz vardır - soğuma süresi sona ermeden önce silme işlemini iptal edebilirler.

Kullanıcılar silme isteğinde bulunurken oturumları kapatılır ve onlara kararlarını onaylayan bir e-posta gönderilir.
Author
İnfo
Downloads
7
Views
100
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock