• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Kullanıcı Grupları Avatar Çerçevesi 1.0.1

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.X
Bu eklenti, seçilen kullanıcı grubu çerçeve rengine göre bir avatar çerçevesi eklemenizi sağlar.

XenForo 2.2.x Uyumluluğu
  • PHP 7.2+ gerektirir
  • Yalnızca XF 2.2.2+'yi destekler
Not: XF 2.2.2'den daha düşük bir sürüm kullanıyorsanız lütfen
eklentiyi kurmayın. Bu sürüm yalnızca XF 2.2.2+ sürümünü destekler.

ACP > Kullanıcı grupları
Avatar_Frame_ACP_User_Edit.PNG


Her kullanıcı grubu için sadece avatar çerçevesi renk kombinasyonunu seçin.
Tadını çıkar.
Post_Article.jpg

ForumList.png

Üye_Araç ipucu.jpg
Author
Berat T.
Downloads
9
Views
222
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock