• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Kullanıcı Grubuna Göre Görüntü Sayı Sınırı

Eklenti Kullanıcı Grubuna Göre Görüntü Sayı Sınırı 2.2.6

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2
Gönderiler için kullanıcı grubuna dayalı sayım sınırları sağlar.

Limit -1/limitsiz olarak ayarlanırsa limit uygulanmaz.
Limit 0 olarak ayarlanırsa, global limit kullanılır.

destekler
  • İş Parçacığı
  • Konuşmalar
izinler
  • Maks. Görüntüler (Forumlar altında)
  • Maks. Görüntüler (Görüşmeler altında)
  • Like
Reactions: Sworond
Author
Berat T.
Downloads
4
Views
215
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock