• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Konu Taşıma - Yükseltme Sistemi

Eklenti Konu Taşıma - Yükseltme Sistemi 2.1.1

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.X - 2.1.X - 2.0.X
Türkçe Paketi :

Konu yükseltme sistemi - [Banxix] Bump Thread - Türkçe
Eski yada sürekli göz önünde bulunmasını istediğiniz konularınzı mesaj yazmadan tek tık ile üst sıralara çıkarın.
İstediğini kullanıcı gruplarına yetki verin,sadece kendi konusunu yükseltebilsin yada tüm konuları yükselte bilsin.


Eklenti kurulumu
  1. Adım
    • Ekte bulunan dosyayı çekin
  2. Adım
    • Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
  3. Adım
    • Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin.

Ayarlar;
Admincp >> Gruplar ve izinler >> Kullanıcı grup izinleri >> Yetki verilecek grup >> [XenGenTr] One çıkan resimli konular yetkileri
Konu yükselt izinler.png


Adminpc >> Kurulumlar >> XF seçenekleri >>Konu yükseltme seçenekleri
Konu yükselt secenekler.png
Konu yükselt forum.png
Author
Berat T.
Downloads
7
Views
289
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock