• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Dil Paketi [KD] Konu İstatistikleri Türkçe Paket 1.0.2

No permission to download
Dil Paketi
[KD] Konu İstatistikleri
Daha önce XF1 de kullandığımız ancak 2 sürümü çıkmamış olan [SSD] Thread Info eklentisini referans alarak kodladığım bu eklenti, konu sayfasında konuya ait konuyu başlatan, Son mesaj yazan üye, Görüntülenme sayısı, Kaç yanıt verilmiş, Kaç adet tepki almış gibi istatistikleri görüntüleme olanağı sağlıyor.
Mantıklı ve olabilecek şartlarda önerileri yeni sürümde değerlendirebilirim.
  • Like
Reactions: Sworond
Author
İnfo
Downloads
4
Views
223
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock