• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
IPS Community Suite

Sürüm IPS Community Suite 4.6.12.1

No permission to download
Sürüm

IPS Topluluk Paketi 4.6.12.1​

Önemli Değişiklikler​

Bu sürüm, dahili ekiplerimizin belirlediği bir güvenlik sorununu düzeltmek içindir. REST API kullananlara özeldir ve ayrıca sayfa çıktısını önbelleğe almak için bir CDN kullanır.

ek bilgi​

Çekirdek

  • Sosyal simgelerin varsayılan olarak başlıkta gösterilebilmesi sorunu düzeltildi.
  • Bağlantı süresinin sona ermesiyle ilgili kayıp parola sıfırlama işlemiyle ilgili bazı sorunlar düzeltildi.
Author
İnfo
Downloads
5
Views
428
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock