• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
IP Adresine Göre Ülke Bayrakları

IP Adresine Göre Ülke Bayrakları 2.1.4

No permission to download
Uyumlu XF Sürümleri
2.0.X - 2.1.X - 2.2.X
Üyelerinizin mevcut IP adreslerine göre hangi ülkede olduğunu gösterir.

Bu eklenti, MaxMind'in GeoLite2-Ülke veritabanını ve MaxMind'in DB Okuyucusunu kullanır. Bu eklenti , sunucunuzda mod_geoip'in kurulu olmasını gerektirmez .

Özellikler:
  • Hem IPV4 hem de IPV6 IP adresleriyle çalışır
  • Hangi kullanıcı gruplarının bayrakları görüntüleyebileceğini seçin
  • Bayrakların nerede görüntüleneceğini seçin.
  • Otomatik veritabanı güncellemeleri
XF 1.x VERSİYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bayrak görüntüleme izinleri artık eklenti seçeneklerinde değil, kullanıcı/kullanıcı grubu izinlerinde.


GEREKLİLİKLER:
BC Math for PHP sunucuya kurulmalı ve PHP, BC Math'ı kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır.
ülke-flags.png

ülke bayrakları-1.png

ülke bayrakları-2.png

ülke bayrakları-3.png

ülke bayrakları-4.png

ülke bayrakları-5.png
  • Like
Reactions: amazon and Sworond
Author
Berat T.
Downloads
7
Views
200
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock