• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti İçerik Sahibini Değiştir 2.2.X

No permission to download
Eklenti
Not : Eklenti Yabancı Fakat Geçtiğimiz Sürelerde Çevirisini Yaptım. Bir Sonraki Kaynağımda Türkçe Yamasını Paylaşacağım.


Ekran Görüntüleri :

Screenshot_20220613_002110.jpgScreenshot_20220613_002155.jpg

Screenshot_20220613_002414.jpg.

  • Konu değiştirebilir
  • Gönderi yazarını değiştirebilir
  • Profil gönderisinin yazarını değiştirebilir
XenForo Medya Galerisi :
  • Medya sahibini değiştirebilir
  • Albüm sahibini değiştirebilir
  • Yorum yazarını değiştirebilir
Özellik istekleri
Hem özellik isteklerine hem de herhangi bir öneriye açığım.
Author
Berat T.
Downloads
6
Views
297
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock