• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Hesap yükseltme makbuzu - Xenforo 2 1.2

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2 - 2.2.10
IMG_20220719_160728.jpg
Xenforo 2 için bir hesap yükseltme makbuzu oluşturur.

Özellikler:
  • Size kolaylık sağlamak için tüm ifadeler accountupgradereceipt_ ile başlar.
Kurulum adımı 1:
Özel kullanıcı alanları
Bir Özel kullanıcı alanı oluşturun:
  • Alan kimliği: şirket
  • Ünvan şirketi
  • Açıklama: {boş bırakın}
  • Görüntüleme konumu: Kişisel ayrıntılar
  • Görüntüleme sırası: 1
  • Alan türü: Çok satırlı metin kutusu

Kurulum adımı 2:
Seçenekler sayfası Seçenekler sayfasına
'Satın alınanlar' ayrıntılarını girin.
IMG_20220719_160921.jpg
Author
İnfo
Downloads
6
Views
315
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock