• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Hediye Yükseltmeleri 2.3.2

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1 - 2.2
bfe8789ebf8f2.png
Dosya anonfiles idk'de, buraya nasıl yükleyebilirim. Yönetici, bu mesajı görürseniz lütfen harici sunucunuza yükleyin :)

Özellikler:
 • Varsayılan XenForo Kullanıcı Yükseltme sistemine entegre olur ve yükseltmelerin ve düşürmelerin XF'nin kendisi tarafından yapılmasına izin verir.
 • XenForo'nun istatistik sistemiyle bütünleşir ve size satın alınan hediyelerin günlük, haftalık ve aylık dökümünü verir.
 • XenForo'nun kriterler sistemiyle bütünleşir ve kullanıcılara verdikleri veya aldıkları hediye miktarına göre kupalar vermenizi sağlar.
 • Yöneticiler, etkin / süresi dolmuş kullanıcı yükseltmeleri alanı aracılığıyla hediye edilen yükseltmeleri takip edebilir.
 • Bir hediye aldıklarında kullanıcıları uyarın.
 • Bu uyarılar, hediyeyi kimin gönderdiğini gösterebilir veya isteğe bağlı olarak hediye veren kişi anonim kalmayı seçebilir.
Kurulum:
 1. Başarılı bir satın alma işleminden sonra sağlanan .zip dosyasının içeriğini çıkarın.
 2. 'upload' klasörünün içeriğini kök XenForo dizininize yükleyin.
 3. Eklentiyi XenForo Yönetici Kontrol Panelinden yükleyin.
 4. Varsayılan olarak, mevcut tüm kullanıcı yükseltmeleri hediye edilebilir olarak işaretlenecektir. Bu, Kullanıcı Yükseltmeleri alanından düzenlenebilir.
dac81f33f9c23.pngd5ef045fd00d4.png
 • Like
Reactions: yunusb and Sworond
Author
Berat T.
Downloads
3
Views
199
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock