• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Group membership moderators Türkçe Paket

Dil Paketi Group membership moderators Türkçe Paket 2.2.1

No permission to download
Dil Paketi
Bu XenForo 2.0 / 2.1 eklentisi, forumunuza 'Grup Moderatörleri' atamayı mümkün kılacaktır.
Bir grup moderatörü seçilen grupları görüntüleyebilir/ekleyebilir/kaldırabilir.
Bu izin, mevcut moderatörlere ve normal üyelere atanabilir.

Özellikler
  • Herhangi bir üyeye veya üye grubuna seçilen gruplar için 'Grup Moderatörü' rolü verin
  • Bir gruba birden fazla Grup Moderatörü atayabilirsiniz.
  • Grup moderatörü, bir gruptaki üyeleri görüntüleyebilir/düzenleyebilir/kaldırabilir
  • Eylemler, kullanıcı ve moderatör günlüğüne kaydedilir (talimatlar için SSS'ye bakın!)
Örnek kullanım durumu

Bazı özel alanları olan bir oyun forumunuz var. Bu özel forumlara kullanıcı eklemek/kaldırmak istemiyorsunuz, bunun yerine bu rolü bazı önemli kullanıcılara veya moderatörlere devretmek istiyorsunuz. Bu eklenti, grupları yöneterek bu kilit kullanıcılara veya moderatörlere özel bölümü görüntüleme/ekleme/kaldırma izinlerini vermeyi mümkün kılar.

Daha önce SMF'yi bunun temel işlevsellik olduğu forum yazılımı olarak kullandım. Ne yazık ki XF'de bu işlevsellik yerleşik değildir.

Ekran görüntüleri Bir üyeye 'Grup Moderatörü' rolü atayın (birden fazla üye mümkündür): Grup moderatörü > Denetlenen gruplar görünümü: Grup moderatörü > Gruba üye ekleme : Grup moderatörü > Üyeyi gruptan kaldır: Moderatör günlüğü:
grup-üyelik-moderators.jpg

grup-üyelik-yöneticileri-1.jpg


grup-üyelik-yöneticileri-2.jpg


grup-üyelik-yöneticileri-3.jpggrup-üyelik-yöneticileri-3.jpg

grup-üyelik-moderatörler-4.jpg
  • Like
Reactions: Sworond
Author
İnfo
Downloads
5
Views
572
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock