• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[Foro.Agency] Profile Customization Türkçe Paketi

Dil Paketi [Foro.Agency] Profile Customization Türkçe Paketi 1.3.2

No permission to download
Dil Paketi
Bu eklenti , üyelerinizin çeşitli seçeneklerle kendi profillerini özelleştirmesine olanak tanır . Üyenin profilini özelleştirip özelleştiremeyeceği benzersiz bir izin ile yönetebilirsiniz
. Mevcut özelleştirme seçenekleri


  • Avatar görüntüleme türünü seçin
  • Profile bir banner ekleyin
  • Profilde özel sekme oluşturabilme
  • Profil sayfası rengini seçin
AdminCP aracılığıyla mevcut tüm profil sayfası renklerini yönetme yeteneği.

Yapılandırma:

configuration.png


Oluşturmak:

colors.png

render.png
Author
İnfo
Downloads
5
Views
371
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock