• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti (DP45) Single Use License Keys 2.0.7.3

No permission to download
Eklenti
Commerce, bir satın alma işlemi üzerine bir lisans anahtarı oluştururken, Tek Kullanımlık Lisans Anahtarları uygulaması, bir satış öğesi olsun veya olmasın, "kullanıma hazır" bir anahtarı önceden oluşturabilir.

DETAY :

Commerce uygulaması aracılığıyla yeni bir ürün (veya mevcut bir ürünü düzenleyerek) ve Tek Kullanımlık Lisans Anahtarları lisans yöntemini kullanmayı seçin. Bir sonraki adım, Tek Kullanımlık Lisans Anahtarları uygulamasının kendisini görüntülemek ve 'Anahtarları İçe Aktar'ı ve ürünü seçmektir. Ardından anahtarları ekleyin (kopyala/yapıştır önerilir) ve tamamlamak için tıklayın. Tek Kullanımlık Lisans Anahtarları daha sonra, bir müşterinin ürün için uygun lisans anahtarı yoksa ürünü satın alamamasını sağlamak için stok düzeylerini ayarlayacaktır.

KISA BİLGİ:

Tek Kullanımlık Lisans Anahtarları uygulamasındaki genel bakış sayfası, halihazırda verilmiş olan anahtarların toplam sayısını ve kalan (ücretsiz) anahtarları görmenizi sağlar. Ayrıca bu sayfadan bir ürün seçebilir ve anahtar durumunu da inceleyebilirsiniz.
1668456683783.png
Author
İnfo
Downloads
8
Views
248
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock