• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti [cXF] Personel Menüsü 1.1.5

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1.X - 2.2.X
bb916cc384b94.pngAçıklama:
Bazı ekstra özelliklerle ziyaretçi paneline personel çubuğu bağlantıları ekleyin. Tüm yönetici araçları artık hesap ziyaretçi panelinde (widget'lar için isteğe bağlı Personel sekmesi ile) veya hesap ziyaretçi panelinde özel Yönetici sekmesinde olduğundan varsayılan personel çubuğu kaldırılmıştır. Aşağıda daha fazlasını görün.

Özellikler:
  • varsayılan personel çubuğunu kaldır
  • widget'lar için isteğe bağlı Personel sekmesi ile hesap ziyaretçi paneline (yönetici, onay kuyruğu, raporlar vb.) personel çubuğu bağlantıları ekleyin
  • ekstra widget'lar için hesap ziyaretçi panelinde Yönetici sekmesini etkinleştirin
  • avatarın yanındaki hesap (kullanıcı adı) sekmesinde onay kuyruğunu (üstte) ve raporların (altta) sayısını göster
  • widget görüntüleme konumu Personel Menüsü: personeliniz için faydalı olacak herhangi bir widget'ı ekleyebileceğiniz yönetici/personel sekmesi ([cXF] Widget Sekmeleri ile de çalışır)
  • daha fazlasını aşağıda ekranlarda görün...

Ekranlar:

960189d63fbe5.png


96454c9698766.png

a8f037ad87967.png


View attachment 88View attachment 87View attachment 85View attachment 84
Author
Berat T.
Downloads
8
Views
214
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock