• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti [cXF] Mega Menü Sekmesi - Mega Menu Tab 1.0.2

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2
d87456bb3bd73.png

5badb91477234.png


Açıklama:
Bazı ekstra özelliklerle navigasyonunuza bir mega menü sekmesi ekleyin.

Özellikler:
  • daha büyük ekranlarda mega menü sekmesinin konumunu ayarlayın (ilk gezinme sekmesi veya sonuncusu olarak)
  • mobilde mega menü sekmesinin konumunu ayarlayın (üst gezinme sekmesi veya alt gezinme sekmesi olarak)
  • mobil cihazlarda mega menü sekmesini gizleme seçeneği
  • sekme simgesini değiştir
  • menü genişliğini ayarla (şablona özel kodunuzu eklerseniz kullanışlıdır)
  • Doğrudan Seçenekler sayfasından en fazla 7 bağlantı ekleyin (bağlantının başlığını, simgeyi veya simgeyi yalnızca mobil cihazlarda ayarlayın, URL, bir bağlantının nasıl açılacağını (aynı sekme, yeni sekme, yer paylaşımı), bağlantıları "nofollow" olarak ayarlayın veya bir bağlantıyı yalnızca mobil cihazlarda gizle)
  • özel bir şablona özel kod ekleyin (daha fazlası customxf.com'daki Soru-Cevap sekmesinde) ve mega menünüzü istediğiniz gibi özelleştirin (daha büyük ekranlar ve mobil şablonlar için ayrılmıştır)
  • menüye widget ekleme seçeneği (içeriğin üstünde veya altında)
Ekranlar:

4c248ccb69215.png

7624dcefb1d46.png

15279c6bc0bb7.png

ef1fce9a31e98.png

de2723b605dd9.png

e24c997387f72.png

2dbf3fc5084a3.png

9e4f9b8b0a084.png
  • Like
Reactions: seckin and Sworond
Author
Berat T.
Downloads
4
Views
262
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock