• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Çoklu Önek 2.8.10 - birden fazla XenForo 2 öneki

Çoklu Önek 2.8.10 - birden fazla XenForo 2 öneki 2.8.10

No permission to download
Birden çok etiket içeren bir konu öneki oluşturmak istediğiniz bir durumla hiç karşılaştınız mı? Şimdi Multi Prefix eklentisinin yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Tüm aynı işlevler çalışır, öneklere basmak, önek ile tüm konuları gösterir. Bir önek aramak, o öneki içeren tüm konuları (artı diğerlerini) gösterecektir. Desteklenen içerik türleri: temalar, kaynaklar.
1668019320451.png

Snapshot_221110214731.png

●۞ ColdFrm.Org Eklenti kurulumu۞●
╔════════════════════════════════════════╗
║•●۞Manuel kurulum
║•●۞
║Adım 1,
║- Ekte bulunan dosyayı çekin
║Adım 2,
║- Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın
║Adım 3,
║- Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin
║•●۞
║•●۞ZipArchive Olarak Kurulum Yapmak
║•●۞
║Eğer yukarıdaki seçenek zor geliyorsa, Admincp -> Eklentiler -> Arşivden yükle/yükselt kullanarak kurmak için öncelikle sunucunuzda ZipArchive ║desteğinin olması gerekmektedir.
║Var ise src/config.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu ekleyip kayıt ettikten sonra bundan sonrası için zip olarak yüklemeler yapabilirsiniz.
║•●۞
║•●۞
config.php:
$config['enableAddOnArchiveInstaller'] = true;
╚════════════════════════════════════════╝
Author
İnfo
Downloads
9
Views
381
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock