• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Çoklu Mesaj Birleştirici 2.0.1

No permission to download
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.X
TH] Auto Merge Double Posts - Çoklu mesaj birleştirici
Eklenti sayesinde peş peşe atılan mesajları sizin belirlediğiniz süre içerisinde ise yakalar ve birleştirir.
Çoklu gönderi birleştirici- demo.png


Seçenekler;
Admincp >> Kurulumlar >> XF Seçenekleri >>[OzzModz] Çoklu mesaj birleştirici
Screenshot 2021-11-24 at 22-41-01 [OzzModz] Çoklu mesaj birleştirici XenGenTr Test forum - Yön...png


Yetkiler;
Admincp >> Gruplar ve izinler >> ilgili grup >> Düzenle >> [OzzModz] Çoklu mesaj birleştirici izinleri
Çoklu gönderileri X dakika içinde birleştir
Çoklu gönderileri asla otomatik birleştirme

Screenshot 2021-11-24 at 22-40-40 Administrative XenGenTr Test forum - Yönetici kontrol paneli.png
Author
Berat T.
Downloads
7
Views
343
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock