• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[BS] Bitcoin Ödemesi

Eklenti [BS] Bitcoin Ödemesi 1.1.2

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1 - 2.2
1591186943968.png


Eklenti, üçüncü taraf hizmetleri olmadan sunucunuza Bitcoin ile ödeme kabul etmenizi sağlar.
Para birimini bitcoine dönüştürmek için Blockchain oranı kullanılır.

Bitcoin çekirdeğini yapılandırmada sorun yaşıyorsanız, size Bitcoin çekirdeğini kurmak ve yapılandırmak için 70$'a bir hizmet sunabilirim .

Bitcoin çekirdeği için ayrı bir sunucunun olması tercih edilir.

https://xenforo.com/community/attachments/1591186934766-png.226818/


https://xenforo.com/community/attachments/screenshot_2020-07-04-bitcoin-profile-server-transactions-xenforo-admin-control-panel-png.229787/


https://xenforo.com/community/attachments/screenshot_2020-07-04-managing-the-bitcoin-profile-server-xenforo-admin-control-panel-1-png.229790/
Author
Berat T.
Downloads
5
Views
276
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock