• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Block From Downloading My Files 1.1.0

No permission to download
Eklenti
1668455455578.png

Dosyalarımı İndirmeyi Engelle 1.1.0

Bu eklenti, üyelerinizin IPS DOWNLOADS uygulamasında diğer üyelerin dosyalarını indirmesini engellemesine izin verecektir.

Özellikler

Bu, kullanıcı ayarları paneline, üyeleri seçmelerine ve seçilen üyelerin dosyalarını indirmelerini engellemelerine olanak tanıyan başka bir sekme ekler.x/y/z üyelerini/üyelerini bu gruptan hariç tutma yeteneği ile dosyalarının indirilmesini engelleyecek kullanıcı grupları, onlara indirme izni vererekhangi kullanıcı gruplarının eklenti ayarlarındaki özellikleri kullanabileceğini seçinGereksinimler
  • Like
Reactions: qwe
Author
İnfo
Downloads
4
Views
198
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock