• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Dil Paketi Auto Merge Double Posts Türkçe Paket 1.1.1 Patch Level 2

No permission to download
Dil Paketi
Bu eklenti yüklendikten sonra aynı kullanıcı tarafından konuya üst üste gönderilen mesajlar otomatik olarak birbiriyle birleşerek tek bir mesaj oluşturacaktır.
Grup hakları ve mesajların birleştirilmeyeceği süre için ayarlar vardır.
  • Like
Reactions: Sworond
Author
İnfo
Downloads
3
Views
260
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock