• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti [AndyB] Üyeler Haritası 2.1

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.0 - 2.1 - 2.2
Üyeleri bir Google haritasında gösterir.

(Üye haritası bağlantısı örneği)
üye-harita.jpg


(Üye haritası örneği)
üye haritası-1.jpg


(Seçenekler sayfası örneği)
üye haritası-2.jpg


(Kullanıcı grubu izinleri örneği)
üye haritası-3.jpg


Kurulum:
  1. Andy-MembersMap-1.0.zip dosyasını indirin ve sıkıştırmasını açın.
  2. src/addons/Andy/MembersMap dizinini sunucunuza kopyalayın.
  3. Yönetici Kontrol Panelinden Eklentiyi yükleyin.
Kurulum adımı 1:

Bu bağlantıyı kullanarak Google JavaScript API anahtarınızı alın:

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

Kurulum adımı 2:

Bu bağlantıyı kullanarak Ipstack API anahtarınızı alın:

https: //ipstack.com/

Kurulum adımı 3:

Seçenekler sayfasını anahtarlarınızla güncelleyin.

Kurulum adımı 4:

Haritayı görüntülemek için Kullanıcı grubuna izinler verin.

Kurulum adımı 5:

Üyeler haritası için Cron girişlerini manuel olarak çalıştırın. Bu yalnızca ilk kurulumda gereklidir. Cron girişleri otomatik olarak ayda bir kez çalışacaktır.
  • Like
Reactions: Sworond
Author
Berat T.
Downloads
4
Views
270
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock