• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti AndyB Profil Sayfası Lite 1.3

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2.8 & Üstü İçin
Açıklama:

Profil sayfası gezinme çubuğunu ve içerik bloğunu kaldırır.

Bu eklenti, gezinme çubuğunu ve ilişkili içeriği kaldırarak profil sayfasının kullanımını kolaylaştıracaktır. Hakkında bilgi bloğu en alta eklenir.

(Kırmızı çerçeveli öğe kaldırılmıştır)
profil-sayfa-lite.jpg(Yeşil çerçeveli öğe eklendi)
profil-sayfa-lite-1.jpg
Author
Berat T.
Downloads
6
Views
243
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Berat T.

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock