• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti Anahtar Kelime Kontrolü 1.6 2022-09-04

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.0 , 2.1 , 2.2
1662295269912.png

View attachment 1186
Bir gönderi belirli anahtar kelimeler içerdiğinde personeli bilgilendirir .

Eklenti, bir personele e-posta gönderebilir ve veya bir gönderideki anahtar kelimeleri personeli uyaran yeni bir konu oluşturabilir. Özellikler:

View attachment 1187

1662295281460.png

  • Her 10 dakikada bir e-posta gönderir.
  • Her gönderi için ayrı e-posta.
  • Size kolaylık sağlamak için tüm ifadeler keywordcheck_ ile başlar.
Kurulum:
  1. Andy-KeywordCheck-1.1.zip dosyasını indirin ve sıkıştırmasını açın.
  2. src/addons/Andy/KeywordCheck dizinini sunucunuza kopyalayın.
  3. Yönetici Kontrol Panelinden Eklentiyi yükleyin.
  • Like
Reactions: Sworond and Renk2
Author
Ridow
Downloads
6
Views
280
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Ridow

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock