• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Admin CP'de Fazladan Telif Hakkını Kaldırın - Xenforo 2

Eklenti Admin CP'de Fazladan Telif Hakkını Kaldırın - Xenforo 2 1.0.0

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.2 - 2.2.10
Bu muhtemelen çok sınırlı bir kullanıma sahiptir, birçoğunun fazladan telif hakkı göstereceğinden şüpheliyim..
..ama ben yapıyorum - ve sadece "halka açık" olmasını istedim. Yönetici CP'nin gereksiz yere dağınık görünmesini sağladığını hissettim.
Author
İnfo
Downloads
6
Views
263
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock